Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Strzyżowie (Prawidłowość realizacji zadania współfinansowanego z dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi)