Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu (Prowadzenie części powiatowej państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego)