Kontrola problemowa w Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu (Realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)