Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Lubaczowie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)