Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Łańcucki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łańcucie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)