Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas w Przemyślu (Uprawnienia, obowiązki i wymogi organizacji pożytku publicznego wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)