Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Romów „Bahtałe-Roma” w Jaśle (Realizacja w 2014 r. zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej)