Kontrola problemowa w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw „Pomóżmy sobie” w Buszkowicach (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)