Kontrola problemowa w Świetlicy Charytatywnej Profilaktyczno-Wychowawczej „U Kolpinga” w Jarosławiu (Organizacja i funkcjonowanie placówki wsparcia dziennego)