Kontrola problemowa w Towarzystwie Pomocy im. Św. Brata Alberta – Koło Krośnieńskie (Realizacja zadań administracji rządowej w zakresie pomocy społecznej realizowanych na podstawie umów zawartych z wojewodą)