Kontrola problemowa w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Mielcu (Realizacja zadań edukacyjnych adresowanych do romskiej mniejszości etnicznej)