Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy i Miasta w Sokołowie Młp. (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej…)