Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Iwonicz-Zdrój (prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji)