Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Nowy Żmigród (Prawidłowość naliczania dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego)