Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Orły (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)