Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy Solina z/s w Polańczyku (Prawidłowość wykorzystania dotacji budżetowej przekazanej gminom uzdrowiskowym na zadania własne związane z zachowaniem funkcji leczniczej uzdrowisk)