Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Baligrodzie (Wydatkowanie dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych)