Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Bojanowie (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)