Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Dębowcu (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)