Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Haczowie (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych oraz ewidencją ludności)