Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Jarosławiu (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej…)