Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Medyce (Prawidłowość naliczania utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody…)