Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Rokietnicy (Realizacja zadań określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii oraz zadań dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego…)