Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Świlczy (Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2012 i Maluch 2013)