Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Świlczy (Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników do sądów okręgowych i rejonowych)