Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Tarnowcu (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)