Kontrola problemowa w Urzędzie Gminy w Trzebownisku (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej).