Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Prawidłowość realizacji zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o grupach producentów rolnych… oraz w ustawie o organizacji rynku owoców i warzyw…)