Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z rezerwy celowej budżetu państwa na zadanie związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków ruchów osuwiskowych ziemi)