Kontrola problemowa w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego (Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego)