Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim (Prawidłowość i terminowość pobierania dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa oraz prawidłowość wykorzystania udzielonych dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej)