Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Baranowie Sandomierskim (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych oraz ewidencją ludności)