Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta i Gminy w Sieniawie (Stan zachowania i utrzymania obiektów grobownictwa wojennego)