Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Niska (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych oraz ewidencją ludności)