Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta Przeworska (Realizacja zadań związanych z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych oraz ewidencją ludności)