Kontrola problemowa w Urzędzie Miasta w Ropczycach (Prawidłowość wykorzystania dotacji przeznaczonej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w 2014 r.)