Kontrola problemowa w Urzędzie Miejskim w Brzozowie (Działanie systemów teleinformatycznych używanych do realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej)