Kontrola problemowa w Urzędzie Stanu Cywilnego w Tryńczy (Rejestracja stanu cywilnego oraz zmiana imion i nazwisk)