Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie (Organizacja i funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej)