Kontrola problemowa w Wojewódzkim Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie (Organizacja i terminowość realizacji zadań kontrolnych)