Kontrola problemowa w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich-Tarnowskiej w Tarnobrzegu (Wymagania i warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywany jest staż podyplomowy)