Kontrola problemowa w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie (Realizacja zadań z zakresu funkcjonowania jednostki systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne)