Kontrola problemowa w Żłobku „Maluszkowo” w Rzeszowie (Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013)