Kontrola problemowa w Żłobku „Misietulisie” w Sokołowie Młp. (Prawidłowość realizacji resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch 2013)