Kontrola sprawdzająca Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Adamówce (Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)