Kontrola sprawdzająca w Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Strzyżowie (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych)