Kontrola sprawdzająca w Domu Dziecka w Nowej Sarzynie (Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych)