Kontrola sprawdzająca w Domu Dziecka w Stalowej Woli (Stopień realizacji zaleceń pokontrolnych)