Kontrola sprawdzająca w Domu Pomocy Społecznej w Nowosiółkach Dydyńskich (Realizacja zaleceń pokontrolnych Wojewody Podkarpackiego)