Kontrola sprawdzająca w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Iwierzycach (Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu wojewody podkarpackiego)